Werkwijze

In een kennismakingsgesprek bespreken we of jouw interesses passen bij het activiteitenaanbod van In Bildt. In een vervolggesprek maken we heldere afspraken over jouw persoonlijke doelen en hoe we daar aan gaan werken. 

Kies je er voor om bij In Bildt dagbesteding te gaan doen, dan laten we je eerst vier weken kennis maken met de mensen en wennen aan de omgeving.

Na deze vier weken stellen we in een persoonlijk gesprek doelen op die voor jou van toepassing zijn. 

Bijvoorbeeld:

  • Leren samenwerken
  • Vergroten van de zelfstandigheid 
  • Leren aanbrengen van eigen structuren
  • Contacten leggen/ onderhouden met anderen
  • Verbeteren/onderhouden taalniveau (afasie)

We werken aan deze doelen door passende activiteiten uit te voeren en in kaart te brengen wat je wél kan. We bespreken wat je zelf doet en wat ik voor je kan doen en proberen je doel op verschillende manieren te bereiken.

Al deze afspraken komen in een persoonlijk plan en zullen elk half jaar worden besproken. Zo houden we de afspraken en doelen helder en kunnen we de voortgang goed in de gaten houden. Er is in deze gesprekken ruimte voor feedback, over en weer.