Wie ben ik?

content image

In Bildt is opgericht door Jaap-Jan Deli.
In 2002 heb ik met succes de opleiding Activiteitenbegeleiding afgerond en had het geluk om gelijk een baan te krijgen in een instelling voor specialistische zorg.
Hier heb ik tot januari 2015 ervaring opgedaan in de begeleiding van mensen met  specifieke ondersteuningsbehoeften. 

Door verschillende cursussen te hebben gevolgd heb ik ruime kennis opgedaan in diverse ziektebeelden waaronder, AH(Aangeboren hersenletsel) maar met name op het gebied van NAH(Niet aangeboren hersenletsel) en de gevolgen hiervan.

Ik specialiseerde me in het begeleiden van mensen met afasie. Afasie is een taalstoornis ten gevolge van NAH.

Samen met de behandelend logopediste stelde ik een behandelplan op, zodat we met aanpassingen en oefeningen konden werken aan verbetering of behouden van het huidige taalniveau van de cliënt.  Ook het netwerk van de cliënt werd hier nauw bij betrokken om ook de communicatie in de thuissituatie te optimaliseren.

Het ondersteunen en begeleiden van jongeren en ‘ouderen’ met hun eeuwige optimisme en onuitputtende doorzettingsvermogen, gaven mij voldoende diversiteit en uitdaging om het werk met groot plezier te doen en voort te zetten.

 

Afasie (a=niet, fasie=spreken) is een taalstoornis, die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. Afhankelijk van waar de beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden.