Om te kijken of In Bildt een geschikte plek is, kunt u contact opnemen met Jaap Jan Deli. We plannen dan een kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we of uw interesses passen bij het activiteitenaanbod van In Bildt. Ook is het mogelijk om een dagdeel mee te draaien. Wanneer er een klik is met de groep en de begeleiding en de zorgvraag passend is bij de ondersteuning die we bieden, plannen we een intakegesprek.

Financiering van de dagbesteding kan op de volgende manieren:

·         PGB (persoonsgebonden budget)

Heeft u nog geen indicatie voor een PGB, dan kunt u deze aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl.

 

·         ZIN (zorg in natura)

In Bildt Dagbesteding heeft een overeenkomst met Noardwest Fryslân. Komt u in aanmerking voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan heeft u een indicatie nodig via de gemeente. We kunnen u helpen contact op te nemen met het gebiedsteam. Meer informatie vindt u hier.

Bereikbaarheid en vervoer

In het kader van het activeren van de cliënt, gaan we er vanuit dat een cliënt zelf in staat is om naar In Bildt te komen. De bus vanuit Sint Annaparochie en Tzummarum stopt voor de deur. Waar nodig en wanneer een cliënt niet met eigen vervoer, collectief vervoer of vanuit eigen netwerk naar Minnertsga kan komen, kan de gemeente hiervoor een indicatie vervoer afgeven.