Na intake en indicatie zijn de eerste vier weken vooral gericht op het kennismaken met de mensen en het wennen aan de nieuwe werkomgeving. Daarna maken we afspraken over persoonlijke doelen en hoe we daar gezamenlijk aan gaan werken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het:

·         Leren samenwerken

·         Vergroten van de zelfstandigheid

·         Leren aanbrengen van eigen structuur

·         Leggen/onderhouden van contacten

·         Verbeteren/onderhouden van het taalniveau (bij afasie)

We werken aan deze doelen door middel van passende activiteiten en willen vooral in kaart brengen wat u wél kunt.

Al deze afspraken komen in een persoonlijk plan. De voortgang bespreken we halfjaarlijks (of eerder wanneer dat belangrijk is). Er is altijd ruimte voor feedback, over en weer.