In Bildt biedt dagbesteding in kleinschalige setting aan (jong)volwassenen uit Noordwest Friesland met een zorgvraag. Cliënten werken in Minnertsga in het atelier, de (hout)werkplaats of in de winkel. Hier bedrukken we op verzoek van klanten diverse producten en maken we tuinmeubelen op maat. We schilderen en maken producten, al dan niet seizoensgebonden, die we verkopen in onze winkel.

We dagen cliënten vooral uit om nieuwe dingen uit te proberen en te leren. In Bildt biedt dagbesteding aan meerdere doelgroepen, bij ons draagt iedereen naar vermogen bij aan het welzijn van de ander. Onder professionele begeleiding werken we met cliënten aan het vergroten van de zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en activering in het algemeen.

In Bildt kent de volgende doelstelling:

In Bildt ondersteunt mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt door het verlenen dagbesteding in een kleinschalige en veilige omgeving waar, indien mogelijk, toegewerkt wordt naar een reguliere baan passend bij het niveau van de cliënt.

 

Dit is vertaald in de volgende missie:

In Bildt streeft ernaar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een veilige werkomgeving te bieden en, daar waar mogelijk, door te laten stromen naar een reguliere baan.

 

In Bildt heeft als visie:

In Bildt realiseert haar doelstelling en missie door het bieden van een veilige en kleinschalige werkomgeving waar men kan werken aan eigen structuren om de zelfredzaamheid te vergroten. Dit doen wij door gemiddeld 6 á 7 cliënten per dagdeel werk, passend bij de cliënt, aan te bieden in hun eigen woon- en leefomgeving. Door deze werkwijze worden mensen meer betrokken bij hun omgeving. In Bildt realiseert dit door cliënten werkzaamheden te verrichten in een openbare werkplaats en de bijbehorende winkel. Op deze manier proberen wij een de afstand tussen de samenleving en de cliënt te verkleinen.