In Bildt is opgericht door Jaap-Jan Deli. In 2002 heb ik met succes de opleiding Activiteitenbegeleiding afgerond en had het geluk om gelijk een baan te krijgen in een instelling voor specialistische zorg. Tot januari 2015 heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Door het volgen van verschillende cursussen, heb ik ruime kennis opgedaan in diverse ziektebeelden waaronder AH (Aangeboren hersenletsel) en met name op het gebied van NAH (Niet aangeboren hersenletsel) en de gevolgen hiervan. Naast cliënten uit deze doelgroep bieden wij ook dagbesteding aan andere doelgroepen.

In 2015 ben ik gestart met In Bildt Dagbesteding, vanuit de visie dat kleinschalige zorg vaak beter past bij cliënten door de korte lijnen, gerichte aandacht en (meer) mogelijkheden om flexibel in te spelen op hun situatie en zorgvraag.

Het ondersteunen en begeleiden van jongeren en ‘ouderen’, met hun eeuwige optimisme en onuitputtelijke doorzettingsvermogen, brengen mij veel diversiteit en positiviteit. Elke dag is het weer een uitdaging om dit werk met veel plezier te doen.